محصول وجود ندارد

آویز دست
نمایش ستون چپ
پایش

4 محصول

شبکه ای
دو شبکه ای
فهرستی
دو فهرستی
فهرست
پایش

سایز

سایز

جامعه هدف

جامعه هدف

پایش های فعال

آویز دست 839 ال پی --Arm Sling 839 LP Support
   آویز دست 839 LP مناسب جهت نگهداری دست در زمان آسیب دیدگی می باشد.
   265,200 تومانقیمت
   آویز دست 839 ال پی --Arm Sling 839 LP Support
     آویز دست 839 LP مناسب جهت نگهداری دست در زمان آسیب دیدگی می باشد.
     265,200 تومانقیمت
     آویز دست کیسه ای طب و صنعت سایز ایکس لارج 38100 - Teb & Sanat Arm Sling
     • جدید
      قابلیت تنظیم زاویه برای بهبود سریع تر آسیب های ناحیه دست و کاهش درد حین درمان ثابت سازی دست بدون ایجاد اختلال در گردش خون عروق پشت گردن استفاده از الیاف طبیعی و ضد...
      136,000 تومانقیمت
      آویز دست کیسه ای طب و صنعت سایز ایکس لارج 38100 - Teb & Sanat Arm Sling
      • جدید
       قابلیت تنظیم زاویه برای بهبود سریع تر آسیب های ناحیه دست و کاهش درد حین درمان ثابت سازی دست بدون ایجاد اختلال در گردش خون عروق پشت گردن استفاده از الیاف طبیعی و ضد...
       136,000 تومانقیمت
       آویز دست کیسه ای طب و صنعت سایز مدیوم 38100 - Teb & Sanat Arm Sling
       • جدید
        قابلیت تنظیم زاویه برای بهبود سریع تر آسیب های ناحیه دست و کاهش درد حین درمان ثابت سازی دست بدون ایجاد اختلال در گردش خون عروق پشت گردن <span...
        230,000 تومانقیمت
        آویز دست کیسه ای طب و صنعت سایز مدیوم 38100 - Teb & Sanat Arm Sling
        • جدید
         قابلیت تنظیم زاویه برای بهبود سریع تر آسیب های ناحیه دست و کاهش درد حین درمان ثابت سازی دست بدون ایجاد اختلال در گردش خون عروق پشت گردن <span...
         230,000 تومانقیمت
         آویز دست کیسه ای طب و صنعت سایز لارج 38100 - Teb & Sanat Arm Sling
         • جدید
          قابلیت تنظیم زاویه برای بهبود سریع تر آسیب های ناحیه دست و کاهش درد حین درمان ثابت سازی دست بدون ایجاد اختلال در گردش خون عروق پشت گردن <span...
          136,000 تومانقیمت
          آویز دست کیسه ای طب و صنعت سایز لارج 38100 - Teb & Sanat Arm Sling
          • جدید
           قابلیت تنظیم زاویه برای بهبود سریع تر آسیب های ناحیه دست و کاهش درد حین درمان ثابت سازی دست بدون ایجاد اختلال در گردش خون عروق پشت گردن <span...
           136,000 تومانقیمت