محصول وجود ندارد

تجهیزات پزشکی

نمایش ستون چپ
پایش

40 محصول

شبکه ای
دو شبکه ای
فهرستی
دو فهرستی
فهرست

پایش های فعال

تشکچه برقی HK 45 -- Heating Pad HK 45
   تشکچه برقی HK 45 ساخت آلمان Heating Pad HK 45
   8,000 تومانقیمت
   تشکچه برقی HK 45 -- Heating Pad HK 45
     تشکچه برقی HK 45 ساخت آلمان Heating Pad HK 45
     8,000 تومانقیمت
     تشکچه برقی HK 35 -- Heating Pad HK 35
       تشکچه برقی HK 35 ساخت آلمان
       180,000 تومانقیمت
       تشکچه برقی HK 35 -- Heating Pad HK 35
         تشکچه برقی HK 35 ساخت آلمان
         180,000 تومانقیمت
         تشکچه برقی HK125 - XXL -- Heating Pad HK125 - XXL
           تشکچه برقی HK125 - XXL ساخت آلمان Heating Pad HK125 - XXL
           300,000 تومانقیمت
           تشکچه برقی HK125 - XXL -- Heating Pad HK125 - XXL
             تشکچه برقی HK125 - XXL ساخت آلمان Heating Pad HK125 - XXL
             300,000 تومانقیمت
             ترازوی مکانیکی MS 01 -- Personal Scale MS 01
               ترازوی مکانیکی MS 01 ساخت آلمان Personal Scale MS 01
               110,500 تومانقیمت
               ترازوی مکانیکی MS 01 -- Personal Scale MS 01
                 ترازوی مکانیکی MS 01 ساخت آلمان Personal Scale MS 01
                 110,500 تومانقیمت
                 ترازوی شیشه ای GS 27 -- Digital Glass Scale GS 27
                   ترازوی شیشه ای طرح دار GS 27 ساخت آلمان Digital Glass Scale GS 27
                   295,000 تومانقیمت
                   ترازوی شیشه ای GS 27 -- Digital Glass Scale GS 27
                     ترازوی شیشه ای طرح دار GS 27 ساخت آلمان Digital Glass Scale GS 27
                     295,000 تومانقیمت
                     فشار سنج بازویی دیجیتالی BM20 -- Blood Pressure Monitor BM20
                       فشار سنج بازویی دیجیتالی BM20 ساخت آلمان Blood Pressure Monitor BM20
                       432,000 تومانقیمت
                       فشار سنج بازویی دیجیتالی BM20 -- Blood Pressure Monitor BM20
                         فشار سنج بازویی دیجیتالی BM20 ساخت آلمان Blood Pressure Monitor BM20
                         432,000 تومانقیمت
                         فشار سنج بازویی دیجیتالی BM40 -- Blood Pressure Monitor BM40
                           فشار سنج بازویی دیجیتالی BM40 ساخت آلمان beurer Blood Pressure Monitor BM40 
                           1,320,000 تومانقیمت
                           فشار سنج بازویی دیجیتالی BM40 -- Blood Pressure Monitor BM40
                             فشار سنج بازویی دیجیتالی BM40 ساخت آلمان beurer Blood Pressure Monitor BM40 
                             1,320,000 تومانقیمت
                             فشار سنج بازویی دیجیتالی BM19 -- Blood Pressure Monitor BM19
                               فشار سنج بازویی دیجیتالی BM19 ساخت آلمان Blood Pressure Monitor BM19
                               8,000 تومانقیمت
                               فشار سنج بازویی دیجیتالی BM19 -- Blood Pressure Monitor BM19
                                 فشار سنج بازویی دیجیتالی BM19 ساخت آلمان Blood Pressure Monitor BM19
                                 8,000 تومانقیمت
                                 فشار سنج مچی BC20 -- Blood Pressure Monitor BC20
                                   فشار سنج مچی BC20 ساخت آلمان Blood Pressure Monitor BC20
                                   153,000 تومانقیمت
                                   فشار سنج مچی BC20 -- Blood Pressure Monitor BC20
                                     فشار سنج مچی BC20 ساخت آلمان Blood Pressure Monitor BC20
                                     153,000 تومانقیمت
                                     ماساژور بدن با مادون قرمز MG 70 -- Infrared Massager MG 70ماساژور بدن با مادون قرمز بیورر MG 70 -- Infrared Massager MG 70
                                       ماساژور بدن با مادون قرمز MG 70 ساخت آلمان Infrared Massager MG 70
                                       3,480,000 تومانقیمت
                                       ماساژور بدن با مادون قرمز MG 70 -- Infrared Massager MG 70ماساژور بدن با مادون قرمز بیورر MG 70 -- Infrared Massager MG 70
                                         ماساژور بدن با مادون قرمز MG 70 ساخت آلمان Infrared Massager MG 70
                                         3,480,000 تومانقیمت
                                         فشار سنج بازویی دیجیتالی BM60 -- Blood Pressure Monitor BM60فشار سنج بازویی دیجیتالی بیورر BM60 -- Blood Pressure Monitor BM60
                                           فشار سنج بازویی دیجیتالی BM60 ساخت آلمان Blood Pressure Monitor BM60
                                           294,000 تومانقیمت
                                           فشار سنج بازویی دیجیتالی BM60 -- Blood Pressure Monitor BM60فشار سنج بازویی دیجیتالی بیورر BM60 -- Blood Pressure Monitor BM60
                                             فشار سنج بازویی دیجیتالی BM60 ساخت آلمان Blood Pressure Monitor BM60
                                             294,000 تومانقیمت
                                             ماساژور بدن با مادون قرمز MG 80 -- Infrared Massager MG 80ماساژور بدن با مادون قرمز بیورر MG 80 -- Infrared Massager MG 80
                                               ماساژور بدن با مادون قرمز MG 80 ساخت آلمان Infrared Massager MG 80
                                               61,000 تومانقیمت
                                               ماساژور بدن با مادون قرمز MG 80 -- Infrared Massager MG 80ماساژور بدن با مادون قرمز بیورر MG 80 -- Infrared Massager MG 80
                                                 ماساژور بدن با مادون قرمز MG 80 ساخت آلمان Infrared Massager MG 80
                                                 61,000 تومانقیمت