محصول وجود ندارد

قند و فشار خون

پایش های فعال

فشار سنج بازویی دیجیتالی BM20 -- Blood Pressure Monitor BM20
   فشار سنج بازویی دیجیتالی BM20 ساخت آلمان Blood Pressure Monitor BM20
   432,000 تومانقیمت
   فشار سنج بازویی دیجیتالی BM20 -- Blood Pressure Monitor BM20
     فشار سنج بازویی دیجیتالی BM20 ساخت آلمان Blood Pressure Monitor BM20
     432,000 تومانقیمت
     فشار سنج بازویی دیجیتالی BM40 -- Blood Pressure Monitor BM40
       فشار سنج بازویی دیجیتالی BM40 ساخت آلمان beurer Blood Pressure Monitor BM40 
       1,320,000 تومانقیمت
       فشار سنج بازویی دیجیتالی BM40 -- Blood Pressure Monitor BM40
         فشار سنج بازویی دیجیتالی BM40 ساخت آلمان beurer Blood Pressure Monitor BM40 
         1,320,000 تومانقیمت
         فشار سنج بازویی دیجیتالی BM19 -- Blood Pressure Monitor BM19
           فشار سنج بازویی دیجیتالی BM19 ساخت آلمان Blood Pressure Monitor BM19
           8,000 تومانقیمت
           فشار سنج بازویی دیجیتالی BM19 -- Blood Pressure Monitor BM19
             فشار سنج بازویی دیجیتالی BM19 ساخت آلمان Blood Pressure Monitor BM19
             8,000 تومانقیمت
             فشار سنج مچی BC20 -- Blood Pressure Monitor BC20
               فشار سنج مچی BC20 ساخت آلمان Blood Pressure Monitor BC20
               153,000 تومانقیمت
               فشار سنج مچی BC20 -- Blood Pressure Monitor BC20
                 فشار سنج مچی BC20 ساخت آلمان Blood Pressure Monitor BC20
                 153,000 تومانقیمت
                 فشار سنج بازویی دیجیتالی BM60 -- Blood Pressure Monitor BM60فشار سنج بازویی دیجیتالی بیورر BM60 -- Blood Pressure Monitor BM60
                   فشار سنج بازویی دیجیتالی BM60 ساخت آلمان Blood Pressure Monitor BM60
                   294,000 تومانقیمت
                   فشار سنج بازویی دیجیتالی BM60 -- Blood Pressure Monitor BM60فشار سنج بازویی دیجیتالی بیورر BM60 -- Blood Pressure Monitor BM60
                     فشار سنج بازویی دیجیتالی BM60 ساخت آلمان Blood Pressure Monitor BM60
                     294,000 تومانقیمت
                     فشار سنج بازویی دیجیتالی BM16 -- Blood Pressure Monitor BM16فشار سنج بازویی دیجیتالی BM16 -- Blood Pressure Monitor بیورر BM16
                       فشار سنج بازویی دیجیتالی BM16 ساخت آلمان Blood Pressure Monitor BM16
                       386,000 تومانقیمت
                       فشار سنج بازویی دیجیتالی BM16 -- Blood Pressure Monitor BM16فشار سنج بازویی دیجیتالی BM16 -- Blood Pressure Monitor بیورر BM16
                         فشار سنج بازویی دیجیتالی BM16 ساخت آلمان Blood Pressure Monitor BM16
                         386,000 تومانقیمت
                         فشار سنج مچی سخنگو BC19 -- Blood Pressure Monitor BC19
                           فشار سنج مچی سخنگو BC19 ساخت آلمان Blood Pressure Monitor BC19
                           8,000 تومانقیمت
                           فشار سنج مچی سخنگو BC19 -- Blood Pressure Monitor BC19
                             فشار سنج مچی سخنگو BC19 ساخت آلمان Blood Pressure Monitor BC19
                             8,000 تومانقیمت
                             اکیو چک اکتیو -- Accu-Chek Active
                               110,600 تومانقیمت
                               اکیو چک اکتیو -- Accu-Chek Active
                                 دستگاه اکواچک اکتیو -- Accu-Chek Active
                                 110,600 تومانقیمت
                                 اکیو چک اکتیو -- Accu-Chek Active
                                   دستگاه اکواچک اکتیو -- Accu-Chek Active
                                   110,600 تومانقیمت
                                   نوار تست قند خون اکیو چک پرفرما -- Accu-Chek Performa
                                     نوار تست قند خون اکواچک پرفرما -- Accu-Chek Performa
                                     70,300 تومانقیمت
                                     نوار تست قند خون اکیو چک پرفرما -- Accu-Chek Performa
                                       نوار تست قند خون اکواچک پرفرما -- Accu-Chek Performa
                                       70,300 تومانقیمت
                                       نوار تست قند خون اکیو چک اکتیو -- Accu-Chek Activeنوار تست قند خون اکواچک اکتیو -- Accu-Chek Active
                                         نوار تست قند خون اکواچک اکتیو -- Accu-Chek Active
                                         8,000 تومانقیمت
                                         نوار تست قند خون اکیو چک اکتیو -- Accu-Chek Activeنوار تست قند خون اکواچک اکتیو -- Accu-Chek Active
                                           نوار تست قند خون اکواچک اکتیو -- Accu-Chek Active
                                           8,000 تومانقیمت
                                           اکیو چک پرفرما -- Accu-Chek Performaاکوا چک پرفرما -- Accu-Chek Performa
                                             117,600 تومانقیمت
                                             اکیو چک پرفرما -- Accu-Chek Performaاکوا چک پرفرما -- Accu-Chek Performa
                                               دستگاه اندازه گیری قند خون  آکواچک
                                               117,600 تومانقیمت
                                               اکیو چک پرفرما -- Accu-Chek Performaاکوا چک پرفرما -- Accu-Chek Performa
                                                 دستگاه اندازه گیری قند خون  آکواچک
                                                 117,600 تومانقیمت
                                                 سوزن(لنست) تست قند خون اکیو چک کلیکس -- Accu-Chek Clix Lancets
                                                   سوزن(لنست) تست قند خون اکواچک کلیکس -- Accu-Chek Clix Lancets
                                                   20,000 تومانقیمت
                                                   سوزن(لنست) تست قند خون اکیو چک کلیکس -- Accu-Chek Clix Lancets
                                                     سوزن(لنست) تست قند خون اکواچک کلیکس -- Accu-Chek Clix Lancets
                                                     20,000 تومانقیمت