محصول وجود ندارد

قوزک بند
نمایش ستون چپ
پایش

7 محصول

شبکه ای
دو شبکه ای
فهرستی
دو فهرستی
فهرست
پایش

سایز

سایز

نوع محصول

نوع محصول

تعداد در بسته

تعداد در بسته

نوع محفظه

نوع محفظه

جامعه هدف

جامعه هدف

محل استفاده

محل استفاده

پایش های فعال

قوزک بند آتل دار 775 ال پی-- Ankle Support (with stay and strap) 775 LP Supportقوزک بند آتل دار 775 ال پی-- Ankle Support (with stay and strap) 775 LP Support
   وزک بند آتل دار 775 LP مخصوص افرادی که دچار آسیب در تاندونهای قوزک پا  شده اند و یا در رفتگی و ضربه زدگی در ناحیه قوزک دارند.
   468,000 تومانقیمت
   قوزک بند آتل دار 775 ال پی-- Ankle Support (with stay and strap) 775 LP Supportقوزک بند آتل دار 775 ال پی-- Ankle Support (with stay and strap) 775 LP Support
     وزک بند آتل دار 775 LP مخصوص افرادی که دچار آسیب در تاندونهای قوزک پا  شده اند و یا در رفتگی و ضربه زدگی در ناحیه قوزک دارند.
     468,000 تومانقیمت
     قوزک بند 944 ال پی -- Ankle Support 944 LP Supportقوزک بند 944 ال پی -- Ankle Support 944 LP Support
       ز جمله ویژگیهای قوزک بند 944 LP:  ساپورت قوزك پای ضعيف، جلوگيری از آسيبهای احتمالی و گرم نگهداشتن ساق پا با کمک جنس پنبه بکار گرفته شده در آن
       156,000 تومانقیمت
       قوزک بند 944 ال پی -- Ankle Support 944 LP Supportقوزک بند 944 ال پی -- Ankle Support 944 LP Support
         ز جمله ویژگیهای قوزک بند 944 LP:  ساپورت قوزك پای ضعيف، جلوگيری از آسيبهای احتمالی و گرم نگهداشتن ساق پا با کمک جنس پنبه بکار گرفته شده در آن
         156,000 تومانقیمت
         قوزک بند 704 ال پی -- Ankle Support 704 LP Support
           قوزک بند پا 704 LP مخصوص افرادی که دچار آسیب هایی نظیر ناپایداری در ناحیه قوزک پا و رگ به رگ شدن هستند.
           168,000 تومانقیمت
           قوزک بند 704 ال پی -- Ankle Support 704 LP Support
             قوزک بند پا 704 LP مخصوص افرادی که دچار آسیب هایی نظیر ناپایداری در ناحیه قوزک پا و رگ به رگ شدن هستند.
             168,000 تومانقیمت
             قوزبند 901 ال پی --Clavic Brace 901 LP Support
               قوزبند LP برطرف کننده عادت غلط نشستن، افتادگی شانه ها، قوزکردن ناشی از مسئله روانی تغییرات فیزیکی بدن خانمهای نوجوان در سنین بلوغ
               240,000 تومانقیمت
               قوزبند 901 ال پی --Clavic Brace 901 LP Support
                 قوزبند LP برطرف کننده عادت غلط نشستن، افتادگی شانه ها، قوزکردن ناشی از مسئله روانی تغییرات فیزیکی بدن خانمهای نوجوان در سنین بلوغ
                 240,000 تومانقیمت
                 قوزک بند نئوپرن آتل دار سایز L طب و صنعت 11100 - Teb & Sanat Neoprene Ankle Splintقوزک بند نئوپرن آتل دار سایز L طب و صنعت 11100 - Teb & Sanat Neoprene Ankle Splint
                 • جدید
                  ضرب دیدگی و کشیدگی لیگامان‌ها در اثر پیچ خوردگی شدید مچ پا صدمات ورزشی بیماری های مفاصل مچ...
                  260,000 تومانقیمت
                  قوزک بند نئوپرن آتل دار سایز L طب و صنعت 11100 - Teb & Sanat Neoprene Ankle Splintقوزک بند نئوپرن آتل دار سایز L طب و صنعت 11100 - Teb & Sanat Neoprene Ankle Splint
                  • جدید
                   ضرب دیدگی و کشیدگی لیگامان‌ها در اثر پیچ خوردگی شدید مچ پا صدمات ورزشی بیماری های مفاصل مچ...
                   260,000 تومانقیمت
                   قوزک بند نئوپرن آتل دار سایز M طب و صنعت 11100 - Teb & Sanat Neoprene Ankle Splintقوزک بند نئوپرن آتل دار سایز M طب و صنعت 11100 - Teb & Sanat Neoprene Ankle Splint
                   • جدید
                    ضرب دیدگی و کشیدگی لیگامان‌ها در اثر پیچ خوردگی شدید مچ پا صدمات ورزشی بیماری های مفاصل مچ پا صدمات...
                    310,000 تومانقیمت
                    قوزک بند نئوپرن آتل دار سایز M طب و صنعت 11100 - Teb & Sanat Neoprene Ankle Splintقوزک بند نئوپرن آتل دار سایز M طب و صنعت 11100 - Teb & Sanat Neoprene Ankle Splint
                    • جدید
                     ضرب دیدگی و کشیدگی لیگامان‌ها در اثر پیچ خوردگی شدید مچ پا صدمات ورزشی بیماری های مفاصل مچ پا صدمات...
                     310,000 تومانقیمت
                     قوزک بند نئوپرن آتل دار سایز XL طب و صنعت 11100 - Teb & Sanat Neoprene Ankle Splintقوزک بند نئوپرن آتل دار سایز XL طب و صنعت 11100 - Teb & Sanat Neoprene Ankle Splint
                     • جدید
                      ضرب دیدگی و کشیدگی لیگامان‌ها در اثر پیچ خوردگی شدید مچ پا صدمات ورزشی بیماری های مفاصل مچ پا صدمات...
                      310,000 تومانقیمت
                      قوزک بند نئوپرن آتل دار سایز XL طب و صنعت 11100 - Teb & Sanat Neoprene Ankle Splintقوزک بند نئوپرن آتل دار سایز XL طب و صنعت 11100 - Teb & Sanat Neoprene Ankle Splint
                      • جدید
                       ضرب دیدگی و کشیدگی لیگامان‌ها در اثر پیچ خوردگی شدید مچ پا صدمات ورزشی بیماری های مفاصل مچ پا صدمات...
                       310,000 تومانقیمت