محصول وجود ندارد

شركت داروسازی گیاهی گل دارو در راستای احیاء طب سنتی و گیاه درمانی علمی در کشــور در سال ۱۳۶۲ دراصفهـــان تاسیس و ابتدا تولیدات خود را با فرآوری و بسته بندی گیاهان دارویی و دارو های گیاهی خشک استاندارد شروع نمود و پس از تلاش بسیار در سال ۱۳۶۹ موفق به تولید فرآورده های داروئی گیاهی به فرم قطره گردید.

در سال ۱۳۷۲ شركت گل دارو در واحد مجهزتر و جدید فعلی خود در زمینی به مساحت ۲۱۰۰۰ مترمربع با زیر بنای ۲۸۴۰۰ متر مربع مستقر گردید و از سال ۱۳۷۶ تولید داروهای گیاهی را به فرم های داروئی قطره، شربت، قرص،كپسول، ژل،کرم،پماد واسپری شروع نمود.اكنون محصولات گل دارو با بهره گیری از جدیدترین فن آوری داروسازی دنیا و استفاده از با كیفیت ترین مواد اولیه تولید و به بازار داروئی ایران و چندین كشور آسیائی و اروپایی عرضه می گردد. 

شركت داروسازی گیاهی گل دارو در راستای احیاء طب سنتی و گیاه درمانی علمی در کشــور در سال ۱۳۶۲ دراصفهـــان تاسیس و ابتدا تولیدات خود را با فرآوری و بسته بندی گیاهان دارویی و دارو های گیاهی خشک استاندارد شروع نمود و پس از تلاش بسیار در سال ۱۳۶۹ موفق به تولید فرآورده های داروئی گیاهی به فرم قطره گردید.

در سال ۱۳۷۲ شركت گل دارو در واحد مجهزتر و جدید فعلی خود در زمینی به مساحت ۲۱۰۰۰ مترمربع با زیر بنای ۲۸۴۰۰ متر مربع مستقر گردید و از سال ۱۳۷۶ تولید داروهای گیاهی را به فرم های داروئی قطره، شربت، قرص،كپسول، ژل،کرم،پماد واسپری شروع نمود.اكنون محصولات گل دارو با بهره گیری از جدیدترین فن آوری داروسازی دنیا و استفاده از با كیفیت ترین مواد اولیه تولید و به بازار داروئی ایران و چندین كشور آسیائی و اروپایی عرضه می گردد. 

78 محصول

شبکه ای
دو شبکه ای
فهرستی
دو فهرستی
فهرست
   600,000 تومان
   آفرودیت گل دارو-- Aphrodit
     600,000 تومانقیمت
     آفرودیت گل دارو-- Aphrodit
       آفرودیت ساخت ایران Aphrodit
       600,000 تومانقیمت
       محصول در دسترس نیست
       آفرودیت گل دارو-- Aphrodit
         آفرودیت ساخت ایران Aphrodit
         محصول در دسترس نیست
         600,000 تومانقیمت
           13,400 تومان
           آگنوگل گل دارو-- Agnugol
             13,400 تومانقیمت
             آگنوگل گل دارو-- Agnugol
               آگنوگل ساخت ایران Agnugol
               13,400 تومانقیمت
               محصول در دسترس نیست
               آگنوگل گل دارو-- Agnugol
                 آگنوگل ساخت ایران Agnugol
                 محصول در دسترس نیست
                 13,400 تومانقیمت
                 استاپ اسنورینگ گل دارو-- Stop Snoring
                   استاپ اسنورینگ ساخت ایران Stop Snoring
                   8,000 تومانقیمت
                   محصول در دسترس نیست
                   استاپ اسنورینگ گل دارو-- Stop Snoring
                     استاپ اسنورینگ ساخت ایران Stop Snoring
                     محصول در دسترس نیست
                     8,000 تومانقیمت
                     اسلیم کوئیک گل دارو-- Slim Quick Coatedاسلیم کوئیک گل دارو-- Slim Quick Coated
                       اسلیم کوئیک ساخت ایران Slim Quick Coated
                       81,000 تومانقیمت
                       فقط عجله کنید5 محصول ماندهمحصول
                       اسلیم کوئیک گل دارو-- Slim Quick Coatedاسلیم کوئیک گل دارو-- Slim Quick Coated
                         اسلیم کوئیک ساخت ایران Slim Quick Coated
                         فقط عجله کنید5 محصول ماندهمحصول
                         81,000 تومانقیمت
                         اسپری بینی گیاهی آلرگل گل دارو-- Allergol Nasal Spray
                           اسپری بینی گیاهی آلرگل ساخت ایران Allergol Nasal Spray
                           8,000 تومانقیمت
                           محصول در دسترس نیست
                           اسپری بینی گیاهی آلرگل گل دارو-- Allergol Nasal Spray
                             اسپری بینی گیاهی آلرگل ساخت ایران Allergol Nasal Spray
                             محصول در دسترس نیست
                             8,000 تومانقیمت
                             اسپری بینی گیاهی نازوفیت گل دارو-- Nasophyt Nasal Spray
                               اسپری بینی گیاهی نازوفیت ساخت ایران Nasophyt Nasal Spray
                               17,500 تومانقیمت
                               محصول در دسترس نیست
                               اسپری بینی گیاهی نازوفیت گل دارو-- Nasophyt Nasal Spray
                                 اسپری بینی گیاهی نازوفیت ساخت ایران Nasophyt Nasal Spray
                                 محصول در دسترس نیست
                                 17,500 تومانقیمت
                                 اسپری نوروژیک منتوله گل دارو-- Neurogic Spray
                                   اسپری نوروژیک منتوله ساخت ایران Neurogic Spray
                                   28,000 تومانقیمت
                                   محصول در دسترس نیست
                                   اسپری نوروژیک منتوله گل دارو-- Neurogic Spray
                                     اسپری نوروژیک منتوله ساخت ایران Neurogic Spray
                                     محصول در دسترس نیست
                                     28,000 تومانقیمت
                                     ایبروگل گل دارو-- Iberogol Herbal Oral Drop
                                       ایبروگل ساخت ایران Iberogol Herbal Oral Drop
                                       8,000 تومانقیمت
                                       محصول در دسترس نیست
                                       ایبروگل گل دارو-- Iberogol Herbal Oral Drop
                                         ایبروگل ساخت ایران Iberogol Herbal Oral Drop
                                         محصول در دسترس نیست
                                         8,000 تومانقیمت
                                         ایمو استیم (اکی هرب) گل دارو-- Immustim (Echiherb)
                                           ایمو استیم (اکی هرب) ساخت ایران Immustim (Echiherb)
                                           10,500 تومانقیمت
                                           محصول در دسترس نیست
                                           ایمو استیم (اکی هرب) گل دارو-- Immustim (Echiherb)
                                             ایمو استیم (اکی هرب) ساخت ایران Immustim (Echiherb)
                                             محصول در دسترس نیست
                                             10,500 تومانقیمت
                                             ایمونستیم طلایی گل دارو--Golden Immunstim
                                               ایمونستیم طلایی ساخت ایران Golden Immunstim
                                               4,300 تومانقیمت
                                               محصول در دسترس نیست
                                               ایمونستیم طلایی گل دارو--Golden Immunstim
                                                 ایمونستیم طلایی ساخت ایران Golden Immunstim
                                                 محصول در دسترس نیست
                                                 4,300 تومانقیمت
                                                 برونکوگل گل دارو-- Bronchogolبرونکوگل گل دارو-- Bronchogol
                                                   3,700 تومانقیمت
                                                   برونکوگل گل دارو-- Bronchogolبرونکوگل گل دارو-- Bronchogol
                                                     برونکوگل ساخت ایران Bronchogol
                                                     3,700 تومانقیمت
                                                     محصول در دسترس نیست
                                                     برونکوگل گل دارو-- Bronchogolبرونکوگل گل دارو-- Bronchogol
                                                       برونکوگل ساخت ایران Bronchogol
                                                       محصول در دسترس نیست
                                                       3,700 تومانقیمت
                                                       تونیک جین سین گل دارو-- Ginsin Tonic
                                                         تونیک جین سین ساخت ایران Ginsin Tonic
                                                         4,800 تومانقیمت
                                                         محصول در دسترس نیست
                                                         تونیک جین سین گل دارو-- Ginsin Tonic
                                                           تونیک جین سین ساخت ایران Ginsin Tonic
                                                           محصول در دسترس نیست
                                                           4,800 تومانقیمت